Laatste nieuws

   iso-logo       NEN
   mvo         vca-logo
  • image
  • image
  • image

Quaverium,


als het om de arbeidsveiligheid en risicobeheersing in uw bedrijf gaat.

Samen met u werken een het verhogen van het veiligheids- en gezondheidsniveau in uw bedrijf, dat is de uitdaging die wordt aangegaan.
Een uitdaging die Quaverium niet alleen aangaat. Samen met partners wordt die expertise ingezet om ervoor te zorgen dat uw doelen bereikt worden.

Hiervoor is het nodig dat wordt aangesloten bij de belevingswereld van de medewerkers en de managementstijl van uw bedrijf.
Een investering om uw bedrijf te leren kennen is dan iets wat we graag voor ons rekening nemen.

We hebben een pragmatisch insteek, houden niet van dikke handboeken of procedures maar zijn gericht op risico’s, om te komen tot passende antwoorden voor de uitdagingen waar u voor staat.

Uitdagingen die we graag samen met u aan willen gaan, ook voor de langere termijn. We willen dan ook graag investeren in een duurzame relatie waarbij we u steeds op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en bijstaan bij de veranderingen binnen uw bedrijf.
Veiligheid en gezondheid vragen continu aandacht waardoor u regelmatig zult moeten bijsturen.
Het zorgen voor een voldoende kennisniveau in alle geledingen van uw organisatie is daarbij van groot belang. Kennisoverdracht is dan ook een belangrijk aspect van het adviestraject. Daarnaast kunnen we u een breed scala aan trainingen en toolboxen aanbieden.

Wij helpen u graag uw targets te halen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze met een veilig- en gezond bedrijf, makkelijker gehaald worden.

Zoek op de website